FOND

Fond jsme se rozhodli založit za účelem zhodnocování prostředků investorů zejména prostřednictvím výstavby, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě.

Hodnota účetních aktiv společnosti vkládaných do fondu

262 mil. Kč

Výnos fondu za posledních 12 měsíců

9,39 p.a.

Investiční horizont

5 let

Investiční strategie

Fond Volarik Capital SICAV a.s. (FKI) a jeho Podfond Volarik Capital Mikulov, který nabízí výnos se střednědobým investičním horizontem jsme se rozhodli založit za účelem zhodnocování prostředků investorů zejména prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě. Cílem Podfondu je dosahování dlouhodobého stabilního výnosu kolem 8 % p.a, přičemž investiční horizont je 5 let. Poměr cíleného výnosu a jeho předpokládané stability v čase činí z fondu zajímavou příležitost k diverzifikaci vašeho portfolia.

Důvěra

Profesionalita

Stabilita

Udržitelnost

Další info

Zakladatel fondu Volarik Capital SICAV a.s. vkládá do fondu aktiva v souhrnné hodnotě přes 269 milionů korun a plánuje vložení dalších aktiv v předpokládané hodnotě desítek milionů korun.

    Investujte s námi